Suru Valley

Suru Valley

09 Eco Log Huts at Choskore Thang Panikhar

09 Eco Log Huts at Choskore Thang Panikhar Kargil

KUN Base Camp

KUN Base Camp 15000 fts

Valley background to NUN

Valley background to NUN South

Wild Tulip

Wild Tulip in Suru

SURU

SURU IN SUMMER

SANKOO

SANKOO VILLAGE

Karchay khar

Karchaykhar

PenzilaLake

Penzila Lake

Glacier

DrangDrung Glacier

Nun Kun

Nun Kun view

Nun Kun

Nun Kun view

Trespone

Imambara at Trespone